Forretningsgrundlag

 

Vision
Vi vil gøre tingene bedre end i går (“Beat Yesterday”)

Vi arbejder altid på at gøre tingene bedre og smartere – både i forhold til kunder og os selv. Ubetinget kvalitet og den bedste løsning – dét er drivkraften.

Vi brænder for det vi laver, og vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere skal kunne mærke vores humør og vores evne til at finde de rigtige løsninger i alt hvad vi laver. Vores arbejde skaber merværdi for alle.


Mission
Dit behov – vores mission

Alt hvad vi foretager os, udspringer fra vores mission


Kerneværdier 

Vi sætter klare mål – og når dem!

Vi kan klare enhver udfordring – og finder den bedste løsning

Vi ser løsninger – ikke problemer!

Vi tør udfordre os selv og kunden på optimale, alternative og kreative løsninger

Vi er forandringsvillige og deltager aktivt i forandringsprocesser

Vi holder det, vi lover, både over for kunden og internt i virksomheden

Vi overholder gældende lovgivning og andre stillede krav, ift. miljø, etik og social ansvarlighed